Styling van formulieren

Een vaak voorkomende vraag is hoe je HTML forms (of formulieren) kan vormgeven zonder tabellen te gebruiken. Net zoals bij andere problemen bij het overstappen van tabulaire opmaak naar een box-opmaak (met andere woorden: met behulp van divs) ligt het antwoord bij het toepassen van de juiste semantische elementen.

Stel je formulier voor met behulp van bijvoorbeeld een <ul> of <dl>. Stel dat je voor een ongeordende lijst kiest: ieder invulveld met bijbehorend label vormt een list item (<li>). Combineer dit met CSS regels zoals beschreven in Mark’s artikel terzake en er is net zoveel mogelijk met de semantische opmaak van een formulier als met tabulaire opmaak.

Bekijk even het voorbeeld. Om de opmaak te zien maak je best gebruik van de View source optie van je browser.

Dit artikel werd opgenomen in webdesign.