Wat is RSS?

Velen hebben geprobeerd om de term RSS en wat het inhoudt uit te leggen aan een doorsnee Internetter. Weinigen zijn er in geslaagd. Misschien is het Wat is RSS? filmpje op MSN’s eLearning kanaal wel wat duidelijker. (Ik ben niet ingehuurd en zeker niet betaald of op enige andere wijze vergoed voor het plaatsen van 2 opeenvolgende berichten over MSN.)

Dit artikel werd opgenomen in linkdump, varia.


1 reactie

  1. Avatar van Chris R. Chris R. 08 Dec 2005 23:41

    Mja, ik heb ook al verschillende verklaringen van de afkorting zelf gehoord … Really Simple Syndication, Rich Site Summary …