Nico goes .Net

Nico wilde dringend wat dingen uitproberen met ASP.Net 2.0 en het Anthem.NET Ajax-framework. Het voorlopige resultaat kan je vinden op nicodegraef.com.

Dit artikel werd opgenomen in linkdump.