Vertrouwen

Ik leef op vertrouwen. Bij eender welke relatie is er niets zo belangrijk als dat. Je weet wat je aan de andere hebt, je weet wat de andere van je verwacht en omgekeerd. Van even groot belang is weten wat je aan jezelf hebt. Ik heb er geen probleem mee om dingen bij te leren, het is waarschijnlijk mijn grootste hobby, maar het resultaat moet positief zijn. Uitzoeken hoe die dingen in elkaar steken vergt tijd en tijd is kostbaar, wat natuurlijk niet wil zeggen dat je de vervlogen uren per se moet gaan gelijkstellen aan gemist geld. Als je die kostbare tijd zo goed mogelijk wil besteden moet je op het juiste moment delegeren en vertrouwen hebben in de persoon die het zal afhandelen.

Het zou meer dan waarschijnlijk een zeer nefaste keuze zijn om een “beginner” het werk te laten doen van iemand die de valkuilen perfect weet liggen.

Blijkbaar zijn er nog altijd mensen die niet doorhebben dat websites bouwen een vak is, zoals chirurg, timmerman of loodgieter. Het is niet toevallig dat ik die vakken eruit pik. Hoeveel zaakvoerders denken er ook maar een seconde over na om hun appendix te laten verwijderen door de zoon van de buurman die is afgestudeerd als bioloog? Om hun tuinmeubilair zelf te vervaardigen?

Weinig. Zeer weinig. En daar bestaat een gegronde reden voor, want het zou meer dan waarschijnlijk een zeer nefaste keuze zijn om een “beginner” het werk te laten doen van iemand die de valkuilen perfect weet liggen.

Klanten moeten zeker inspraak krijgen in hun website, want het is hun website. Ik zou het niet op prijs stellen als de timmerman het vertikt om het hout te gebruiken dat ik verkies. Maar ze moeten ook het nodige vertrouwen geven aan de website-bouwer. Net zoals ik de timmerman moet vertrouwen als hij mij duidelijk maakt dat het hout dat ik wil niet geschikt is voor een deur.

Daarom krijg ik de kriebels als ik gevraagd word om een site te ontwerpen die qua structuur lijkt op site X, over het kleurenschema beschikt van site X en over dezelfde look & feel beschikt als site X, maar die geen kopie is van site X. (Voor alle duidelijkheid: site X, X, X en X zijn een en dezelfde site.)

Hier gaat vertrouwen een rol spelen. Vertrouw erop dat ik de juiste feel en de juiste kleuren breng, met een gelijkaardige structuur als site X. Vertrouw erop dat ik een goede structuur gebruik, samen met het vereiste kleurenschema. Ik ken de weg en ik weet waar de meeste putten liggen. Zonder vertrouwen pas ik. Er zijn te veel leuke dingen te doen, er zijn te veel leuke klanten. Mensen die ik vertrouw en die mij vertrouwen. Mensen die weten wat ze doen en wat ze niet doen.

Daarom is directe communicatie voor mij ook zo belangrijk. Vertrouwen bouw je slechts tot op zeker hoogte op via-via. Met directe communicatie kan je een heleboel valkuilen vermijden en het vertrouwen versterken.

Dit artikel werd opgenomen in webdesign.


3 reacties

 1. Avatar van Bart Bart 30 May 2007 19:05

  Klopt, sommige klanten hebben weinig tot geen vertrouwen.

  Zo heb ik afgelopen weken met een klant te doen die absoluut niet wilt dat er moet gescrolld worden in zijn site. Toch komt hij af met ellelange teksten. De oplossing is klapmenu’s gebruiken, maar echt ideaal is dat niet. Ik kan er tegen ingaan, en heb dat ook geprobeerd, maar tevergeefs. Hetzelfde met uitroeptekens en vraagtekens. Bij mijn weten moet/mag daar geen spatie voor komen, maar toch wenst de klant dat. Resultaat is natuurlijk dat deze tekens soms op een volgende lijn springen. Dat valt dan weer op te lossen met &nbps (non breaking space), maar echt proper is dat niet. Tot slot heb ik het kleurenpallet moeten aanpassen omdat de site op sommige projectoren (!!) (die slecht afgesteld zijn) niet goed uitkomt.

  Kortom, de klant heeft weinig vertrouwen en probeert de touwtjes in handen te houden. Grappig is, dat hij wel tevreden is. Tevreden met de kwaliteit, communicatie en oplevertijd. Dus at the end is er geen probleem.

 2. Avatar van Kevin Kevin 30 May 2007 19:47

  Sounds like a lot of fun! ;-)

  Zulke dingen zijn voor mij ook perfect mogelijk, als ik tenminste volgens mij duidelijk heb gemaakt wat de negatieve aspecten van de gemaakte keuzes zijn. Dan leg ik mij er - toegegeven, met moeite - bij neer. Het kopiëren van een design gaat echter een stuk verder, zowel op ethisch als op legaal vlak.

  Ik heb er ook wel begrip voor, hoor. Een puur hypothetisch en niet echt sluitend voorbeeld: mij zou het niet opvallen dat de motor van Ford een kopie is van de motor van Opel.

 3. Avatar van Wolf Wolf 30 May 2007 21:10